Europese norm zonwering en rolluiken.

Regelgeving zonwering conform de nieuwe CE norm EN 13561 en EN 13569.

  • EN 13561 (Het product).

Op zonwering is de Europese Norm EN 13561 van toepassing. Dat betekent dat zonwering over een gegarandeerde kwaliteit dient te beschikken en dat op het product en de documentatie aangegeven dient te worden hoe hoog die kwaliteit precies is. De kwaliteit wordt aangegeven in een zogenaamde windklasse. Deze komt overeen met een bepaalde windkracht. De volgende klassen zijn vastgelegd:

  • Windweerstandsklasse 0:

Deze categorie beantwoordt  (volgens DIN EN 13561) óf aan een niet gevraagde óf niet gemeten prestatie óf aan een product, dat de eisen van de  klasse 1 niet vervult. Het scherm mag bij wind niet gebruikt worden.

  • Windweerstandsklasse 1:

Het scherm mag tot maximaal windkracht 4 uitgerold blijven. Definitie volgens  Beaufort: matige bries, matige wind. De wind doet twijgen en dunnere takken bewegen, stof en papier waait weg  
Snelheid 20-27 km/h = 5,5-7,4 m/seconde.

  • Windweerstandsklasse 2:                

Het scherm mag tot maximaal windkracht 5 uitgerold blijven. Definitie volgens Beaufort: frisse bries, frisse wind. Kleine loofbomen beginnen heen en weer te bewegen. De golven van het meer krijgen schuimkoppen. Snelheid 28-37 km/h = 7,5-10,4 m/seconde.

  • Windweerstandsklasse 3:

Het scherm mag tot maximaal windkracht 6 uitgerold blijven. Definitie volgens Beaufort: sterke wind. Sterke takken bewegen heen en weer, paraplu’s kun je moeilijk vasthouden,telefoonkabels huilen in de wind. Snelheid : 38-48 km/h = 10,5-13,4 m/seconde. Bron: Duits Meteorologisch Instituut (DWD) - Offenbach.

  • Leveringsprogramma zonwering-online.be:

Zonwering-online.be levert alleen producten die minimaal voldoen aan windweerstandsklasse 2 en dus bij de juiste montage en plaatsing geschikt zijn voor gebruik tot windkracht 5. Bij het bepalen van de montage ondergrond is hierbij door de fabrikant uitgegaan van het meest gunstige geval, namelijk montage in gescheurd beton C20/25. Meer informatie vindt u op regelgeving m.b.t. montage.

De norm richt zich met name op terrasschermen omdat hierbij de grootste risico's ontstaan. In onze brochure Algemene CE montage handleiding zonneschermenwordt dit verder gespecificeerd.

  • Europese norm EN 13659 (Rolluiken).

De Europese norm voor rolluiken wordt in België nog niet gehanteerd. In de bijlage Qualitäts Rolladen nach Europanorm 13659 vind u wel de Duitse documentatie hierover. Wanneer we er van uitgaan dat België, net als de Duitse kustgebieden, in Windlastzone 3 en 4 valt, dan dient het rolluik aan windweerstandsklasse  3 of 4 te voldoen.

Bij Alukon type 442 (de opvolger van het type 411) met normale zijgeleiding (HTF of LHTF = A13 Schiene) betekent dat een maximale breedte  van 380 cm (windweerstandsklasse 2),  330 cm (windweerstandsklasse 3) of 260 cm (windweerstandsklasse 4) bij een maximale pl;aatsingshoogte van 8 meter. Indien de rolluiken hoger geplaatst worden, moeten de andere tabellen gebruikt worden waardoor de maximale breedte sterk vermindert.

 
© 2024 DGL