Privacy

In deze privacyverklaring lichten wij toe welke informatie wij van u gebruiken en opslaan, dat wij deze beveiligen en hoe u de verzameling van uw gegevens kunt wijzigen of stopzetten.
De verklaring heeft alleen betrekking op de website www.zonwering-online.be. Het Nederlandse Recht is hierop van toepassing, evenals op alle kwesties die hiervan afgeleid zijn.

De volgende persoonsgegevens slaan wij op:

  • gegevens ingevuld via ons contactformulier;
  • uw ip-adres naar aanleiding van uw bezoek op onze website;
  • de door u bezochte pagina’s op onze website.

De op het contactformulieren ingevulde gegevens gebruiken wij voor het antwoord of de actie waar u expliciet om heeft gevraagd. Met behulp van uw ip-adres gaan wij na welke pagina’s u bezocht heeft, zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn.
U heeft recht op inzage in de door u aan ons verstrekte gegevens.

Bescherming persoonsgegevens
Wij beschermen uw privacy bij bezoek aan onze website en indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij treffen voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw gegevens worden niet met derden  gedeeld tenzij gegevens noodzakelijk zijn voor aflevering of installatie. Alleen geautoriseerde personen binnen www.zonwering-online.be  hebben hiertoe toegang.

Wij wijzen u erop dat wij u persoonlijke gegevens alleen vrijgeven indien wij daartoe door de wet, een huiszoekingsbevel, een dagvaarding, rechterlijk bevel of dergelijke worden verplicht.

Wijziging privacyverklaring
Wij behouden het recht deze privacyverklaring te wijzigen.

Vragen en opmerkingen
Indien u vragen of opmerkingen heeft, neem contact met ons via info@.zonwering-online.be.

 
© 2024 DGL