Meten en plaatsen zonwering

Indien u het wenst maken we het u nog gemakkelijker. Daarvoor hebben we onze meet- en plaatsings service in het leven geroepen.

Mocht u zich onzeker voelen over de plaatsing, dan verzorgen wij dat tegen redelijke tarieven voor u. Onze zeer ervaren montage ploegen werken in geheel Nederlandstalig België.

Omdat wij er zeker van willen zijn dat uw produkten op de juiste wijze gemonteerd kunnen worden, komen we bij knikarmschermen soms vooraf aan de plaatsing de situatie beoordelen, vaak is een duidelijke foto voldoende.

Bij de andere producten kunt u bij het samenstellen aangeven dat er ook geplaatst dient te worden. Tevens kunt u  in de webshop onder de knop plaatsing diverse andere zaken bestellen, zoals het nameten van rolluiken en screens en de installatie van een zon-en windautomnaat..

De procedure die we voor meten en plaatsen hanteren is als volgt:

  • U bestelt op onze site via het samenstellen van het product (bij knikarmschermen inclusief montage materiaal) en geeft aan dat ook gemonteerd dient te worden
  • Wij proberen in overleg met u binnen 1 week  de situatie te beoordelen, bij voorkeur via een foto, eventueel via een bezoek
  • Mochten er wijzigingen optreden, dan overleggen we met u, vervolgens gaat uw bestelling in productie
  • We leveren bij u aan huis en plannen de montage in, bij een rembours dient het volledige bedrag bij de levering betaald te worden.

We hanteren bij de plaatsing een aantal voorwaarden:

  • Er is juist (of door ons) gemeten en plaatsing kan zonder probelem geschieden
  • De plek voor de plaatsing is goed bereikbaar
  • We plaatsen knikarmschermen alleen op de begane grond en rolluiken, screens en uitvalschermen tot op de eerst verdieping mits dit met ladders of via het dak goed en veilig bereikbaar is.
  • We sluiten niet direct elektrisch aan op uw installatie, slechts via een stekerverbinding
  • Er bevindt zich een wandcontactdoors binnen 3 meter afstand van de doorvoer van het motorsnoer

De volgende prijzen zijn van toepassing:

Standaard, begane grond, goed bereikbaar, exclusief zon- en windautomaat


Knikarmscherm          395  (inclusief nameten en beoordelen) 
knikarmscherm 2e e.v.          250  Rolluik          195  
Rolluik 2e e.v.          145  Screen          195  
Screen 2e e.v.          145  Uitvalscherm          215  
Uitvalscherm 2e e.v.          165  Zon- en windautomaat            65  (kan alleen in combinatie met plaatsing product) 
Zonne sensor Sunis            45  (kan alleen in combinatie met plaatsing product) Nameten            55  (kan alleen in combinatie met plaatsing product) 
 
© 2023 DGL