Bevestiging (terrasscherm)

Voor de bevestiging van de zonwering is de ondergrond essentieel. Dit bepaalt voor een groot deel de maximale kracht die door de zonwering op de gevel mag worden uitgeoefend. Voor het testen conform de norm en windweerstandsklasse 2 gaan de fabrikanten meestal uit van de sterkste ondergrond, namelijk ongescheurd beton C20/25. In de praktijk komt echter vaak een andere ondergrond voor.

Stel zeer zorgvuldig uw type montage ondergrond vast. Dat kan middels een proefboring, de specificaties uit het lastenboek of raadpleeg een bouwdeskundige.

Bij het samenstellen van het product kunt u aangeven welke type montage en gevel het meest overeenkomt met uw situatie. Op basis van deze keuze, het type scherm en de afmetingen er van, geeft het programma een advies.
Dit advies omvat alllereerst een keuze voor het type en aantal steunen, eventuele platen om de krachten beter op te vangen en vervolgens voor de bevestigingsmiddelen.

Bij de bevestigingsmiddelen hebben wij gekozen voor zekerheid en gemak. In beton kan zeer goed en betrouwbaar worden gewerkt met doorsteek ankers, in alle andere gevallen adviseren we chemische ankers.
Dat betekenent niet dat in veel gevallen ook gewerkt zou kunnen worden met standaard pluggen en houtdraadbouten, maar deze oplossingen geven veel druk op de stenen, kunnen de gevel ontwrichten en geven vaak niet de optimale trekkracht. Daarom adviseren wij dit niet.

Let er op dat op de juiste wijze wordt geboord (in holle stenen niet slag- of hamerboren) en dat het boorgat goed wordt gereinigd.

Aanvullende informatie:
Boren
Bevestigingsmateriaal en pluggen
Advies over montage ondergrond

Meer technische informatie over ondergrond en bevestiging ankers:

Bij wandmontage zijn er verschillende soorten ondergrond, bij plafondmontage gaan we uit van beton.

Montage aan de dakbinten is heel specifiek, wanneer u hierover vragen hebt, kunnen we meer informatie verstrekken.

Het montageondergrond bepaalt de bevestigingsmiddelen die gebruikt kunnen gaan worden.

De kleuze bestaat uit (uittrekwaarden):
• Beton (5100 N)
• Baksteen/ Kalkzandsteen vol (1700 N)
• Baksteen hol (1000 N)
• Kalkzandsteen hol (800 N)
• Zachte betonsteen Type 1 en 2 (500 N, 800 N)
• Gasbeton (1300 N)

De berekende uittrekwaarden per boorgat per type scherm kunt u hier vinden.

Evenals de toelaatbare uittrekkrachten voor:
-  betonankers 
chemische ankers voor metselwerk
-  chemische ankers voor gasbeton

beide in combinatie met draadeinden en eventueel met zeefhulzen.

De verstrekste adviezen zijn alleen bruikbaar bij een juiste handelswijze bij het monteren van het bevestigingsmateriaal. Leest u hiervoor de instructies zoals de leveranciers van bevestigingsmateriaal die verstrekken

 
© 2024 DGL